Mời tham gia Hội chợ quốc tế doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung Quốc CISMEF 2023.

Sau thời gian các mối giao thương bị gián đoạn do dịch covid, nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cường giao thương, tìm kiếm kênh bán hàng cho sản phẩm là rất lớn. Hiệp hội dừa Việt Nam tổ chức đoàn tham gia hội chợ quốc tế CISMEF 2023 tại Trung Quốc.