Kết nạp hội viên Đợt 2/2022. và nhân sự mới.

Ngày 25/02/2023. Hiệp hội dừa Việt Nam đã tổ chức “Lễ kết nạp hội viên mới. Đợt 2/2022). Hội viên gồm những doanh nghiệp ngành dừa và ngành liên quan đến dừa, cùng với các tổ chức, cá nhân quan tâm tự nguyên gởi đơn xin gia nhập để trở thành Hội viên Hiệp hội dừa Việt Nam từ năm 2022.