10.000 cây dừa tại Tỉnh Đồng Tháp.

Hưởng ứng chương trình 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng phát động, Hiệp Hội dừa Việt Nam đã ký kết thỏa thuận phối hợp trao và đồng hành cùng trồng với Đoàn Thanh niên Tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2025.